Транспорт на групажни пратки

group_cargo

ТРАНСПОРТ НА ГРУПАЖНИ ПРАТКИ

LTL (less truck load) – частично натоварване на транспортното средство.

LCL (less container load) – частично натоварване на контейнера

Групажният транспорт се използва, когато нямате достатъчно количество стока, за да запълни цялото товарно помещение на автомобила. Също така се употребява, когато нямате заложена цена за наемане на цял автомобил и предпочита да оптимизира транспортните разходи чрез консолидиране на товара.

С изградените групажни линии и ефективни процеси на работа, Алис Експрес организира ежеседмичен LTL транспорт от/за всички страни членки на Европейския съюз и Турция, както на безопасна така и на АДР стока.

За нас е нужно да изпратите детайлите на товара, вида на стоката, товарен-разтоварен адрес, дата на товарене и желания срок на доставка.  

ОБСЛУЖВАНИ ИНДУСТРИИ

  • Текстилна промишленост

    Текстилна промишленост

  • Хранителни и нехранителни стоки

    Хранителни и нехранителни стоки

  • Електроника

    Електроника