Логистика

logistic_warehouse

ЛОГИСТИКА

Логистиката е изключително важна функция в съвременния бизнес свят, същевременно сложен процес за управление на веригата на доставки. Задачата на логистиката е да съчетае няколко процеси, като доставка на необходимите материали на желаното място в определено време при обособени количества и качества с минимални усилия и разходи. На практика често срещан процес е компаниите сами да си управляват логистиката, докато някои се доверяват   на специалисти в тази сфера, които предлагат по-ефективни решения.  

Компанията разполага със сформирана логистика от охранявани складове в цяла България. Това ни прави по-гъвкави в разработването на индивидуални проекти и доставянето на качествени услуги, при необходимост на клиентите от:

 • Осигуряване на складови площи за съхранение
 • Стречоване и преопаковане
 • Товаро – разтоварна дейност
 • Комбинирани транспортни решения за доставка
 • Денонощно видео наблюдение

ОБСЛУЖВАНИ ИНДУСТРИИ

 • Текстилна промишленост

  Текстилна промишленост

 • Храни и напитки

  Храни и напитки

 • Суровини и материали

  Суровини и материали