Извънгабаритен транспорт

oversize_cargo_01

ИЗВЪНГАБАРИТЕН ТРАНСПОРТ

Както е известно, има определени правила за допустими размери и тегло на ППС за движение по пътищата, отворени за обществено ползване в България. В чл. 5 са посочени следните допустими максимални размери:

 • Широчина на всяко ППС до 2,55м. (за хладилно или с изотермична надстройка ППС – 2,60 m);
 • височина на всички видове ППС до 4м.
 • дължина на всяко ППС с едно или повече ремаркета до 18,75м.

Допустимата максимална маса на ППС съгласно чл. 6 на Наредбата е:

 • ремарке, което е част от състав от ППС с две оси – 18т.; ремарке с три оси – 24т.
 • състав от ППС с пет, шест или повече оси – МПС с две или три оси с ремарке с три и повече оси – 40т.; МПС с три оси с полуремарке с две или три оси, превозващо при комбиниран превоз 40-футов контейнер по БДС ISO 830 – 44т.

Допустимото максимално натоварване на ос за ППС с допустими максимални маси с пневматично или признато за еквивалентно на него окачване съгласно чл. 7 на Наредбата е:

– единична ос – зaдвижвaщa – 11,5 t;

– единична ос – незaдвижвaщa – 10 t;

– сумата от натоварванията на ос на една двойна ос на ремаркета и полуремаркета, когато разстоянието между осите е: по-малко от 1м. – 11т.; от 1 включително до 1,3м. – 16т.; от 1,3 включително до 1,8м. – 18т.; равно или по-голямо от 1,8м. – 20т.

Всички товари превишаващи тези предписания, попадат в графа „извънгабаритни товари“. Транспортът на тези товари има специфична дейност, която е регламентирана чрез Наредба № 11 за движение на Извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За всеки отделен транспорт е нужно да се издаде разрешително от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

С табела "Извънгабаритен товар" се обозначава ППС (с ремарке или без ремарке), което с товар или без товар има по-голяма дължина от 22 метра, ширина от 2,5 метра или височина от 4 метра.

Изисквания при превишаване на максимално допустимите габарити и маса на ППС за движение по пътищата, отворени за обществено ползване:

ПараметриДвижение с таксаДвижение с разрешителноНеобходим съпроводГрафик за движениеНеобходима комисия
Широчина2,55 - 3,30м.над 3,30м.над 3,50м.над 4,50м.над 5,50м.
Височина4 - 4,30м.над 4,30м.над 4,70м. над 5м.
Дължинадо 22м.над 22м.над 24м.над 50м.над 40м.
Масадо 45т.над 45т.над 60т.над 100т.над 100т.
Осово натоварванедо 30% от допустимите максимални натоварваниянад 30% от допустимите максимални натоварвания на ос, според наредба № 1   

Алис Експрес осигурява на своите клиенти превоз на извънгабаритни, тежкотоварни машини и съоръжения.

ОБСЛУЖВАНИ ИНДУСТРИИ

 • Автомобилна индустрия

  Автомобилна индустрия

 • Машиностроене

  Машиностроене

 • Оборудване

  Оборудване