Доставка от врата до врата

door-to-door-delivery

ДОСТАВКА ОТ ВРАТА ДО ВРАТА

Компанията организира транспорт от врата до врата (door to door) на личен багаж, както в страната така и за/от чужбина. Предлагаме алтернативни решения спрямо нуждите от вида на транспортното средство на всеки един клиент, съобразно с желаното време и точното място. Реагираме с различен вид превозно средство, спрямо количеството на багажа. Не е изключено съдействието на любезните шофьори по време на товарене и разтоварване. Гарантираме за качеството на услугата и сигурността за личните вещи.

ОБСЛУЖВАНИ ИНДУСТРИИ

  • Текстилна промишленост

    Текстилна промишленост

  • Оборудване

    Оборудване

  • Лични вещи

    Лични вещи